Förskola

I området startades under hösten 2020 ett familjedaghem, Runstens Småfolk.

Det är många barnsfamiljer som redan flyttat in i området, vilket vi tycket är jätteroligt.

Runsten Village är en plats där barn får utrymme!

Kommentera