WillaNordic

De första fem husen som uppfördes i Runsten Village byggdes i samarbete med WillaNordic.

Alla hus är inflyttade. En familj hyr ett stall några hundra meter bort och bedriver hästverksamhet i egen regi.