Kommunikationer

Runsten Village ligger utanför SLs nät.

I dagsläget trafikerar en minibuss i samarbete med Huddinge ridklubb alla eftermiddagar och kvällar till Riksten och Flemingsberg.

Till hösten 2019 kommer en privat busslinje att ansluta till SLs nät i Flemingsberg, Riksten och Tullinge.

Kommentera