Fiber

I samband med ledningsdragningar för el och V/A så läggs även rör för fiber (fiberoptik för nätverksanslutning). Vi har dock ännu inget avtal gällande fiber i området. Det är en prioriterad fråga och vi för i dagsläget en dialog med Telia/Skanova.

Kommentera